محمد ثناگویی زاده
1398/1/13 سه‌شنبه هیأت علمی  محمد ثناگویی زاده اصفهانی
محل كار  دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
 
 
تلفن محل كار  03132208004
دورنگار  03132208005
 
 
 
 
 

دکتر محمد ثناگویی زاده اصفهانی


دکتر محمد ثناگویی زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر گروه مطالعات خانواده
دکتری مشاوره خانواده 
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده درمانی
کارشناسی روانشناسی تربیتی
دانش آموخته حوزه علمیه قم اتمام کفایتین
خانواده درمانگر و زوج درمانگر در مراکز مشاوره و کلینیک اعصاب و روان
مدرس کارگاه های غنی سازی ازدواج و صمیمیت زناشویی در مراکز مشاوره و سازمان های فولاد مبارکه، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، نیروهای بسیج در سطح استان، هوانیروز ارتش.

سوابق پژوهشی
مقالات پژوهشی
رابطه الگوهای ارتباطی زنان و مردان با توجه به پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی در روابط زوجین، نویسنده: محمد ثناگویی ، روانشناسی و دین سال ششم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۱(.
 رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» نویسنده: محمد ثناگویی، مسعود جان بزرگی علیرضا مهدویان، مطالعات اسلام و روانشناسی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
 رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین، نویسنده: محمد ثناگویی مسعود جان بزرگی علیرضا مهدویان
 روانشناسی و دین سال چهارم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)
اثربخشی مشاوره کارکردی خانواده با رویکرد اسلامی بر مشکلات بین نوجوان و والدین و نگرش نسبت به والدین
محمد ثناگویی زاده*، عذری اعتمادی، سید احمد احمدی، رضوان السادات جزایری، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال هفتم شماره ۱۵ (تابستان ۱۳۹۸)، صص ۹۷ -۱۲۰
چیستی مشاوره اسلامی؛ مبانی، مفاهیم و اصول، محمد ثناگویی زاده*نشریه رویش روان شناسی، سال هشتم شماره ۱ (پیاپی ۳۴، فروردین ۱۳۹۸)، صص ۱۹۹ -۲۰۸
شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد
محمد ثناگویی زاده*، عذری اعتمادی، سید احمد احمدی، رضوان السادات جزایری، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، پیاپی ۲۴ (زمستان ۱۳۹۴)، صص ۵۵ -۸۰
ساخت و اعتباریابی آزمون مشکلات بین نوجوان و والدین، محمد ثناگویی زاده، عذری اعتمادی، سید احمد احمدی، رضوان السادات جزایری، فصلنامه پژوهش های مشاوره، پیاپی ۵۱ (پاییز ۱۳۹۳)، صص ۴۳ -۶۴
ساخت و اعتباریابی مقیاس الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسلامی، روانشناسی و دین (در حال چاپ)، محمد ثناگویی زاده، اصغر هادی، عذری اعتمادی.
ساخت و اعتباریابی مقیاس کارکرد خانواده ایرانی اسلامی، کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره وآموزش، 1397، محمد ثناگویی زاده
Problems Formation Process among Iranian Parents and their Male Adolescents,  Mohammad Thanagoei Zadeh annual Conference on new approaches to research in humanities, Sep, 2016

کتاب
الگوهای ارتباطی زوجین، شاخص ها و مفاهیم، چاپ و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
طرح های پژوهشی خاتمه یافته
کشف الگوهای ارتباطی زوجین با نگرش به منابع اسلامی، مرکز سفارش دهنده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بررسی مشکلات بین والدین و نوجوان پسر و مقایسه تأثیر مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی و خانواده درمانی کارکردی برمشکلات رابطه والد فرزندی و  کارکرد خانواده، مرکز سفارش دهنده:  شورای عالی انقلاب فرهنگی
شناسایی، تبیین و ارزیابی مؤلفه های دانشی سلامت معنوی مبتنی بر قرآن و روایات، مرکز سفارش دهنده:  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
کشف ابعاد و مؤلفه‌های صمیمیت زناشویی مبتنی بر منابع اسلامی و تدوین برنامه آموزش افزایش صمیمیت زناشویی، مرکز سفارش دهنده:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
طرح های پژوهشی در دست اقدام
الگوی خانواده درمانی معنوی-مذهبی

عناوین تدریس
مقطع کارشناسی 
روانشناسی رشد
تاریخچه و مکاتب روانشناسی
روانشناسی بالینی
دانش خانواده و جمعیت
روان سنجی
روش تحقیق
مبانی روانشناسی
آمار استنباطی
نظریه های شخصیت
روانشناسی عمومی
مقطع کارشناسی ارشد
مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده
مشاوره معنوی- مذهبی
روش تحقیق پیشرفته
نظریه های  مشاوره و رواندرمانی

کرسی های برگزار کننده:
کرسی علمی ترویجی: ارائه کننده الگوهای ارتباطی زوجین، مفاهیم و شاخص ها
کرسی علمی ترویجی: دبیر علمی کرسی علمی ترویجی راه های شناخت همسر آینده، چالش ها و فرصت ها
 


 
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 382
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما